контрольна робота 5 клас українська мова текст

контрольна робота 5 клас українська мова текст

Адже для кожного народу його державна мова має дуже велике значення, так як без мови нашого народу не може повноцінно існувати держава і людське суспільство. Крім того, учні п’ятого класу на уроках з української мови одержать загальне уявлення про мову і мовлення загалом, розглянуть мовні різновиди і дізнаються про їх використання в різних сферах діяльності. Але перш ніж приступити до вивчення нових тем, зрозуміло, що великий розділ уроків буде присвячений повторенню тем, які школярі вивчали з української мови протягом попередніх років. В п’ятому класі на уроках української мови виділено достатньо часу для закріплення, освоєння та розширення знань про всі частини мови, які діти вивчали в попередніх класах. На цих уроках учні продовжать виконувати різні творчі завдання та вправи, за допомогою яких вони навчаться основним способам розпізнання частин мови та грамотному їх написанню. Протягом вивчення цього розділу української мови, діти будуть навчатися писати різноманітні тексти, вчитися їх розрізняти та застосовувати в залежності від стилю та ситуації. П’ятикласники на уроках з української мови почнуть вивчення написання розділових знаків при написанні діалогів, текстів з прямою мовою та в складних реченнях. Після освоєння цього розділу української мови школярі навчаться знаходити фразеологізми, визначати слова за значенням, аналізувати тексти та працювати зі словниками.

Тому програмою передбачено певний обсяг практичних завдань, вправ, тестових уроків та контролюючих блоків, завдяки яким учні зможуть на практиці закріпити знання та виявити недоліки в засвоєнні тем. На нашому сайті ви знайдете різноманітні уроки з української мови, які допоможуть вам не тільки виконати домашні вправи та підготуватися до тестових завдань, але й розширити знання з української мови.

В гіпермаркеті знань ви знайдете багато цікавих уроків, презентацій, рефератів, кейсів, конспектів, які можуть зацікавити вас, та допомогти виконати завдання з задоволенням. Повторити, узагальнити і систематизувати знання про словосполучення і речення; відпрацювати навички розрізняти ці дві синтаксичні одиниці; удосконалювати орфографічну грамотність, розвивати пам ять, логічне мислення, творчу уяву; виховувати зацікавленість у навчанні, допитливість, повагу до історії свого народу, патріотизм. Отже, сьогодні ми з вами пригадаємо, що таке синтаксис, його основні одиниці, систематизуємо і закріпимо ці знання, будемо також удосконалювати орфографічну грамотність, розвивати пам ять, логічне мислення, а також творчі здібності. Його оточував широкий рів, по дну якого вилася мальовнича стежка; над ровом височіли сиві мури, увінчані дерезою, мов густими зеленими чубами; над в їзною брамою красувався старовинний герб, а під її склепінням тулилися численні ластів ячі гнізда. В одному з них колись дійсно зберігалися коштовності князів острозьких, але все те заграбастав російський цар петро і та й вивіз у свою північну столицю. Прочитати текст, визначити тему, основну думку, стиль і тип мовлення (тема – розповідь про дубнівський замок, основна думка – зацікавити читачів історичною пам яткою, стиль – художній, тип – розповідь з елементами опису) кожному треба виписати по два речення і по два словосполучення. Зробити синтаксичний розбір словосполучення і речення з коментуванням тулилися піл склепінням - словосполучення, головне слово – тулилися, виражене дієсловом, отже, словосполучення дієслівне, залежне слово – під склепінням (тулилися під чим. А - зменшується географічна широта б - знижується абсолютна висота поверхні в - знижується атмосферний тиск над суходолом г - зменшується кут падіння сонячних променів. А расово - етнічна структура населення та сальдо міграцій б статево - вікова структура населення та середня тривалість життя в коефіцієнт потенційної народжуваності на одну жінку г шлюбно - сімейна структура та природний рух населення. В учитель географії ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи і - ііі ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені зафіри аліївої, ірпінської міської ради київської області. А ганг, волга, лена, тиса, дунай б амазонка, меконг, ніл, міссісіпі, десна в хуанхе, міссісіпі, волга, рейн, дунай г рейн, дніпро, ганг, південний буг, міссісіпі. А величезні обсяги видобутку й експорту рудної сировини; б потужне лісове господарство, виробництво деревини й паперу; в велика частка гес у виробництві електроенергії; г в портах розвинуті виробництва. Запропоновані види робіт і завдань, форми й методи організа­ції та проведення сучасного уроку української мови якнайкраще сприяють формуванню ключових та предметних компетентностей учнів. Збірник розраховано на вчителів - словесників, методистів, студентів філологічних факультетів педагогічних закладів вищої освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації. Докладний усний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом) урок 19. Докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом) урок 20. Письмовий твір - опис предмета (тварини) з використання слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі) урок 33.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

зошит з природознавства 5 клас олександр яковець

гдз робочий зошит з англійської мови 4 клас карпюк 2016

гдз робочий зошит біологія 6 клас андерсон

історія 6 клас відповіді на запитання гісем

контурні карти 7 клас географія гдз

готові домашні завдання 8 клас українська мова авраменко