конспект уроку з трудового навчання 4 клас виготовлення рухомої іграшки

конспект уроку з трудового навчання 4 клас виготовлення рухомої іграшки

Як і раніше, більшість навчального часу відводиться репродуктивній, нетворчій діяльності, значна частина завдань у підручниках має також відтворювальний характер. Тому актуальним на сьогодні є використання в практиці роботи школи технології формування творчої особистості ”, ґрунтуючись на основні положення даної технології, на теоретичні розробки вчених - педагогів в. Творчість – це завжди творення, тобто побудова нового та оригінального, нестандартне бачення в звичайному нових можливостей його функціонування або включення його як частини в нову систему.

При вивченні нового матеріалу пропоную школярам вирішити завдання, для розв’язання якого необхідні нові знання, що й стають предметом вивчення на уроці. Як один із прийомів створення проблемної ситуації широко використовую хвилинки міркування, що сприяють розвитку мислення як логічного, так і образного. З ними дуже цікаво працювати, але я ні в якому разі не залишаю поза увагою інших учнів, оскільки творчі здібності можна розвинути в кожній дитині, хоча й до певного рівня. Усіма можливими засобами симулюю творчу активність учнів, адже основне завдання вчителя сучасної школи - допомогти дитині розкрити свої творчі здібності. Хто ж, як не вчитель початкових класів, має побачити в кожній дитині неповторну особистість, навчити здобувати знання та зуміти їх використовувати в подальшому навчанні. Необхідність діяти не так, як завжди, використовуючи здобуті раніше знання в новій незвичайній ситуації, стимулює розумову діяльність, сприяє творчому розвитку дитини, часто спонукає до справжнього відкриття, хай не значного і важливого, для самої лише дитини, але це відкриття особисте.

Наявність у дитини попередньо засвоєних знань, операційних навичок та вмінь (щодо використання матеріалів, їх властивостей, обробки, підготовки та застосування знарядь праці, контролю тощо), необхідних для виконання трудових завдань, розглядається як важлива умова формування способів діяльності. Конструктивний підхід стає можливим завдяки художній праці, яка має творчий характер і результатом якої є пошукові макети, особистісно значущі для учнів. Мета курсу - формування конструктивно - художніх і конструктивно - технічних умінь, які включають мовленнєву, графічну і предметно - пластичну творчість учнів. Методика засвоєння змісту цих напрямів спрямовує дітей до особистісно важливого висновку про те, що всі професії важливі і гідні поваги, якщо праця є сумлінною, корисною для людей. Але у ці роки треба обов’язково підготувати грунт для розуміння необхідності й важливості будь – якої професії, яка корисна людям, навчити дітей поважати людей і результати їхньої праці. Щоб увести їх у величезний заманливий і складний світ праці, вчителі повинні частіше розповідати дітям про зміст різних професій, що можуть зробити людський розум і руки.

Відповідне методичне забезпечення уроків має бути сприятливим для того, щоб молодші школярі оволодівали вміннями співпрацювати у парі, групі, передбачали свої дії, зіставляли результат із метою завдання, свідомо прагнули його вдосконалити.

При цьому всі форми пізнавальної діяльності наповнюються у навчальній грі особистісним змістом, що допомагає запобігти відчуженню учня від предмета, який вивчається. Широке використання ігор та ігрових ситуацій передбачає суттєву психологічну перебудову свідомості вчителя, адже він не може грати з дітьми, спілкуючись з ними в авторитарному стилі. Ушинський вважав гру могутнім навчальним і виховним засобом, виробленим самим народом, бо у грі відобразилася справжня потреба людської природи до фантазії, наслідування, оволодіння найпростішими трудовими навичками.

Гра зокрема сюжетно – рольова, є активною формою пізнання навколишнього світу і має бути зрозуміла як уявна, ілюзорна реалізація нереалізованих бажань, зміст яких пов язаний із світом дорослих. На уроках я використовую зразки виробів, предметно – технологічні, предметно – інструкційні та інструкційні карти, картки із зображенням етапів роботи та назвами трудових операцій. Наприклад, коли мої учні у 3 класі виготовляли конверт, я роздавала учням на робочий стіл по одному конверту, який можна розгорнути, і демонструвала великий конверт. У результаті активного спостереження за зразком виробу учні самі встановлюють, з чого починати роботу, з яких елементів побудувати розгорнення, за допомогою яких інструментів і яких прийомів здійснити технологічні операції. При цьому я показую як виконується сам процес народження виробу, а також чітко коментую свої дії, акцентуючи увагу школярів на послідовності і точності виконання. По - перше це створення ігрової ситуації на уроці, обов’язково присутність казкових героїв на уроці або проводження якоїсь гри, що підвищує активність учнів на уроках. ” сядьте рівно, слухайте уважно, повторюйте за мною, виконуйте як я сказала, “ звичайно, такий спосіб економний у часі, за ним легко контролювати результати, але якщо він є домінуючим, у дітей швидко згасає інтерес, з’являється перевантаження, не знаходить виходу потреба фантазувати, змагатися, виявляти особисті якості. Також перед початком виконання практичної роботи важливим є повідомлення девізу уроку для всього класу, наприклад “ працюйте дружно ”, “слідкуй за порядком на своєму робочому місці. Удосконалювати навички роботи в техніці аплікації; вчити учнів виконувати тематичну композицію із застосуванням паперових моделей кораблів; розвивати спостережливість, творчу уяву, зорову пам ять, образне мислення, фантазію, технічні навички роботи з матеріалами.

Під час нашої подорожі, ви не тільки дізнаєтесь багато цікавого про кораблі, а й самі навчитесь виготовляти різні види кораблів і власноруч створите композицію під назвою дивний флот на сонці сяє. Час минав і люди навчились будувати не маленькі плоти й човники, а великі потужні лайнери, що легко перепливають океани… корабель став геніальним винаходом людства, що упродовж усієї історії вірно служить людям. Навчити дітей виготовляти закладку, розвивати навички роботи з інструментами, економно використовувати папір, використовувати лінійку як шаблон, дотримуватися правил техніки безпеки, працювати за правилами робочої людини.

Зразок виробу, варіативні зразки закладок, зображення поросяти з геометричних фігур, незнайка, заготовки для показу проміжних операцій, технологічна карта. Бесіда, розповідь, створення ігрової атмосфери, демонстрування наочності, прийомів обробки паперу, порівняльний аналіз, стимулювання творчої діяльності учнів. Вона говорить, що ви не відгадаєте, хто це такий(на дошці висить зображення поросяти з геометричних фігур) - а зараз, діти, я поясню, як треба виготувати ці ліки.

Розповідь, бесіда; віртуальна подорож, мультимедійна презентація; демонстрація прийомів роботи; спостереження; елементи ігрової діяльності; практична робота. Міні - підручник, робочий зошит, інструкційні картки, картки - схеми, дитячі малюнки; зразки об’єктів праці; відеоролики, відеофізкультхвилинка, мультимедійна презентація. Музеї – храм муз ” - це науково - дослідні і науково - освітні заклади, які збирають, вивчають, зберігають і популяризують пам ятки історії, матеріальної і духовної культури.

Об’ємна м’яка іграшка більш складна у виконанні, бо складається з багатьох об’ємних частин; але така іграшка більш точно відтворює фігуру людини чи тварини, частини тіла іграшки можуть бути рухомими.

Створити умови для ознайомлення учнів зі способами отримання інформації з різних джерел, формувати елементарні навички роботи з журналами та інтернет - ресурсами; розвивати творчі здібності учнів, формувати особисту відповідальність за бережливе ставлення до книг; виховувати повагу до інтелектуальної власності. Ознайомити учнів із видами та призначенням фанери та двп, формувати вміння розрізняти за текстурою породи деревини; стимулювати прагнення пізнавати властивості конструкційних матеріалів та будову деревини; виховувати старанність, дисциплінованість, бережливе та економне ставлення до деревини, любов до оточуючого середовища.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

зошит з природознавства 5 клас олександр яковець

гдз робочий зошит з англійської мови 4 клас карпюк 2016

гдз робочий зошит біологія 6 клас андерсон

історія 6 клас відповіді на запитання гісем

контурні карти 7 клас географія гдз

готові домашні завдання 8 клас українська мова авраменко