історія економіки україни

історія економіки україни

Проте, уже на час проголошення незалежності, україна виявилася немічною і деформованою в економічному відношенні, в якій швидкими темпами відбувався спад виробництва і наступала всеохоплююча економічна криза. Для обмеження знецінення купоно - карбованця уряд кравчука - звягільського запровадив фіксований курс купонів по відношенню до долара, підняв ставку прибуткового податку з громадян, яка сягнула 90%. Податкова політика, замість заохочення виробника, змушувала його згортати виробництво або ухилятися від сплати податків, що зменшувало надходження до державного бюджету.

Катастрофічна ситуація склалася з технічним переоснащенням промислових підприємств, на більшості з яких обладнання відпрацювало свій нормативний строк. Перш за все україна від срср успадкувала такі риси, як монополізм, екстенсивний шлях розвитку, диспропорційність, для подолання яких потрібен тривалий час. Для промисловості україни характерна її висока енергоємність, а отже, не маючи достатніх власних родовищ нафти й газу, вона залежить від держав – постачальників енергоресурсів. У законотворчій діяльності народні обранці нерідко керуються не економічною доцільністю, а власними амбіціями, чи власними інтересами, а не загальнодержавними.

Литвин у зв’язку з 11 - ю річницею незалежності україни - зайняті міжусобною боротьбою, політичні діячі україни на початку 90 - х практично провалили ринкові реформи.

Неконтрольована ваучерна приватизація засобів виробництва дала можливість спритним ділкам привласнити те, що десятиліттями створювалося руками і потом всього народу, і викачувати з приватизованих засобів виробництва прибутки, нічого не вкладаючи в їх розвиток, чим доводили їх до повного розвалу.

і хоч національний банк україни намагався дотримуватись суворої антиінфляційної політики, проте ці кроки не підкріплювалися скороченням бюджетних витрат, а приборкання інфляції досягалося шляхом затримок виплат заробітної плати, стипендій, пенсій тощо. Збільшились обсяги капіталовкладень, стабілізувалась фінансова система, дещо зросли надходження до центрального бюджету, розширився зовнішньоторговельний оборот. Водночас зворотним боком фінансової стабілізації стала хронічна заборгованість держави по зарплаті, що дамоклевим мечем висить над національною валютою. По суті, за короткий час було зруйновано середній клас, який утворюють кваліфіковані робітники найманої праці і який становить соціальне опертя цивілізованого суспільства. Оскільки офіційної статистики еміграції населення україни не існує, та й її неможливо зробити через те, що населення в основному влаштовується на роботу за кордоном нелегально, сьогодні неможливо назвати справжнє число емігрантів. За результатами соціологічних обстежень центру демократичні ініціативи постійно від’їжджає з україни за кордон на заробітки до 5% і періодично поповнює свій бюджет у заробітчанських поїздках до 20% працездатного населення. Найбільшу загрозу для україни становлять такі проблеми, як доля чорнобиля; погіршення якості питної води з річок країни; кризовий стан екології в донецько - придніпровському регіоні. За даними іноземних засобів масової інформації багато окремих наших відомих олігархів оцінюються понад мільярд або близько мільярда доларів сша, і в той же час народ – найбідніший у європі. Невід’ємна складова такої ситуації – зростання корумпованості в суспільстві, створення кланово - олігархічних об’єднань, майже тотальна політична заангажованість змі, порушення конституційних прав громадян, тощо. Все це посилює опозиційні настрої в суспільстві, викликає соціально - політичні конфлікти, підриває довіру до влади, не сприяє зміцненню міжнародного іміджу україни.

Ющенка вперше за всю історію незалежності україни було здійснено рішучі кроки, спрямовані на подолання економічної кризи, розбалансованості між економічними і політичними перетвореннями і досягнуто перших економічних успіхів. Не дивлячись на все це, більшість верховної ради україни, основу якої на день голосування, тобто 26 квітня 2001 р склали депутати від об’єднаних соціал - демократів, трудової україни та демократичного союзу, 263 голосами за відправили у відставку уряд в. Він став восьмим прем’єром, якого спіткала така доля за 10 років української незалежності, але, мабуть, першим, який випав із влади не стільки з економічних, скільки з партійно - політичних міркувань. На першій сесії верховної ради україни четвертого скликання концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвитку україни на 2002–2011 роки.

європейський вибір було підкреслено, що за останні два роки зафіксовано подолання кризових явищ і зростання основних економічних показників, зокрема за 2001 р. Кучма, – зроблено лише перші кроки у подоланні наслідків руйнівної економічної кризи, реалізації завдань соціальної політики, які ми ставимо перед собою. європейський вибір лежить ефективна реалізація глибинних економічних, соціальних і політичних реформ, утвердження демократії та основних засад громадянського суспільства.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

зошит з природознавства 5 клас олександр яковець

гдз робочий зошит з англійської мови 4 клас карпюк 2016

гдз робочий зошит біологія 6 клас андерсон

історія 6 клас відповіді на запитання гісем

контурні карти 7 клас географія гдз

готові домашні завдання 8 клас українська мова авраменко