контрольна робота з української мови 5 клас заболотний будова слова

контрольна робота з української мови 5 клас заболотний будова слова

Перевірити знання учнів із теми “лексикологія”, вміння школярів сприймати й розуміти аудіотекст, виконувати тестові завдання, працювати самостійно; – розвивальна. Перевірити й оцінити рівень навчальних досягнень десятикласників із розділу “стилістичні засоби лексикології”, з’ясувати можливі недоліки в ходу опанування мовною теорією; розвивати навички роботи з тестовими завданнями, навички самостійної роботи; виховувати шанобливе ставлення до рід ної мови.

Перевірка домашнього завдання зібрати зошити із виконаною домашньою контрольною роботою (роботу перевірити та врахувати під час виставлення тематичного балу). Збірник розраховано на вчителів - словесників, методистів, студентів філологічних факультетів педагогічних закладів вищої освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації. Докладний усний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом) урок 19. Докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом) урок 20. Письмовий твір - опис предмета (тварини) з використання слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі) урок 33. Структура слова – словотвір українська мова словотвір словотвір словотвір – це розділ мовознавчої науки, який досліджує закони творення слів та структуру слова. Узагальнити знання учнів про морфемну будову слова; розвивати вміння знаходити основу та закінчення у слові, поданому в кількох граматичних формах, корінь у ряду поданих спільнокореневих слів; виховувати любов до рідного слова. Узагальнити знання учнів про морфемну будову слова; розвивати вміння знаходити основу, закінчення у слові, поданому в кількох граматичних формах, корінь у ряду поданих спільнокореневих слів, суфікс, префікс у ряду слів із тим самим суфіксом, префіксом; виховувати любов до рідного слова. Словотвір будова слова форми слова і споріднені слова у мові є слова змінювані (іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова) та незмінювані (прислівники, прийменники, частки, сполучники, вигуки). Повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати засвоєні знання учнів про спільнокореневі слова, про будову слова; вчити застосовувати здобуті протягом навчання у початкових класах мовні знання і мовленнєві вміння під час виконання навчальних і контрольних завдань; виховувати інтерес до вивчення мови.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

зошит з природознавства 5 клас олександр яковець

гдз робочий зошит з англійської мови 4 клас карпюк 2016

гдз робочий зошит біологія 6 клас андерсон

історія 6 клас відповіді на запитання гісем

контурні карти 7 клас географія гдз

готові домашні завдання 8 клас українська мова авраменко